Angus Au

Angus Au

SALEM Yau Oi Lutheran Church
Cynthia Choi

Cynthia Choi

SALEM Koinonia Lutheran Church
Rev. Paul Siu

Rev. Paul Siu

SALEM Yuen Long Lutheran Church
Rev. Samson Wong

Rev. Samson Wong

SALEM Agape Lutheran Church
Rev. Alex Wong

Rev. Alex Wong

SALEM Koinonia Lutheran Church